مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1384
  کارشناسی حسابداري
  گرایش مالي /دانشگاه آزاد واحد مرند

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شركت سيمان آذرآبادگان خوي (سهامي خاص)
  مالی و حسابداری/ رئيس حسابداري
 • اسفند ۱۳۸۵ تا تیر ۱۳۹۰
  شركت صنايع پتروشيمي زنجان (سهامي عام)
  مالی و حسابداری/ رئيس حسابداري
 • اردیبهشت ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۳
  شركت سهامي عام شهد
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • منابع انسانی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: ADSL جهاد دانشگاهي واحد خوي

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com