مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه آزاد تهران مرکز / معدل 19

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  وزارت نفت
  منابع انسانی و آموزش/ برنامه ریزی نیروی انسانی ومهندسی ساختارسازمانی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس استراتژی مدیریت عملکرد درسازمان متبوعه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت اجرایی

ابزار و نرم افزار

 • اصول مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت استراتژیک

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت اجرایی
https://.com