مختصری از من

اشنای با اینترنت و رایانه و برنامه های کاربردی فوتوشاپ و اتوکد

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی عمران
  /دانشگاه زرقان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com