مختصری از من

بنده این سعادت را داشته ام که به عنوان دانشجوی آقای دکتر محمد سعید تسلیمی قائم مقام وزیر علوم در درس منابع انسانی از دانش ایشان بهره مند شوم و بسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را به اشتراک بگذارم .چند ویژگی بارز من که می تواند کمک در پیشبرد اهداف سازمانی باشد ، همچنین افتخار همکاری با آقای دکتر فریبرز جولای مدیر گروه صنایع گرایش سیستم در دانشکده فنی دانشگاه تهران را به عنوان استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش بهینه سازی سیستم ها /دانشگاه تهران / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  همکاری با اساتید دانشکده فنی به عنوان دانشجوی حل تمرین درس تحقیق در عملیات 2 در نیمسال اول تحصیلی 95-94
 • 1395
  در حال تحریر یک مقاله تحت عنوان الویت بندی و شناسایی روابط بین عوامل موفقیت در زنجیره تامین حلال
 • 1394
  پژوهش و مطالعاتی در زمینه مکانیابی بیمارستان ، عوامل موفقیت زنجیره تامین چابک و شناسایی مدیریت در آمد ها
 • 1394
  شناخت به الگوریتم های بندرز و ولف دانتزیگ در مدل سازی

پروژه ها

 • 1395
  بررسی کیفیت زندگی کاری (QWL) در یک کارخانه تولید پارچه در شهر قزوین
  مشاور

  توضیحات: این پژوهش باهدف بررسی و تبیین ابعاد و مؤلفه‌های کيفيت زندگی کاری کارکنان یک کارخانه تولید پارچه در شهر قزوین انجام‌شده است واز لحاظ نوع تحقيق کاربردی که با روش توصيفی–پيمایشی انجام‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تائید بوده در جامعه آماری کارکنان با تعداد31 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب، توزیع و جمع‌آوری‌شده است. برای تحليل داده‌ها از آزمونه‌ای آماری تحليل عاملی و آلفای کرون باخ استفاده‌شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد ابعاد کيفيت زندگی کاری در این سازمان از هشت عامل تشکیل‌شده است که عبارت‌اند از: پرداخت منصفانه و کافی، محيط کاری ایمن و بهداشتی، فرصت‌های رشد و امنيت مداوم، قانون‌گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، توسعه قابلیت‌های انسانی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تحقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت زنجیره تامین
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gams
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • EndNote
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تسلط خوب به زبان ا نگليسي و توانايي و سابقه ترجمه متون انگليسي
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تحقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت زنجیره تامین
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com