مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی دیپلم
  گرایش کامپیوتر /دانشگاه .

پروژه ها

 • 1381
  فاز ۲ و ۳ عسلویه
  مسولیت دفتر حراست شرکت هیوندا

  توضیحات: از تاریخ ۸۱۲ لغایت ۸۲۲

https://.com