مختصری از من

به شدت علاقمند فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد. این موضوع محرک جدی در رشد فردیم محسوب میشود ودر تعریف کلی این فضا را خیلی نزدیک به محیطی استارآپی با تعریف ایده ال استار آپ میدونم. از پیاده سازی ایده هایم لذت میبرم. سرعت کار بهم انگیزه مضاعف میده و کندی و ندید بازخورد مشخص کسلم میکنه و حالم را ناخوش. مشتاق همکاری با آدمهای باهوشتر و قوی تر از خودم هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش مالی /دانشگاه علوم تحقیقات قزوین
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش مدیریت صنعتی /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 13

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت صنیع بافت
  کنترل کیفیت
 • تیر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پاکشو 2
  مالی و حسابداری/ متصدی امور مالی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمند به کشتی فوتبال والیبال و فعالیتهای اجتماعی
 • موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار آماری R
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • best fit
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار آماری R
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com