مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش مهندسی زلزله /دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهدسی عمران
  /دانشگاه شمال-آمل / معدل 17.12

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • SAFE
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • Tekla Structures (Xsteel)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com