مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت نفتی
  مسئول دفتر/ مدیر اجرایی

  توضیحات: تمامی امور مالی شعبه تهران-رانندگی-فعالیت های اجرایی-سفر-خرید-مشاوره-پرداخت حقوق ها-به طور کلی هماهنگ کننده امور

 • شهریور ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۲
  دفتر وکالت
  مسئول دفتر/ مدیر اجرایی
 • بهمن ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت مهندسی و مشاوره
  مسئول دفتر/ مدیر دفتر
 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۶
  گروه خودرو سازی سایپا
  مسعول پذیرش

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com