مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد طراحی شهری
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی شهرسازی
  /دانشگاه موسسه آموزش عالی خاوران / معدل 17.49

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: نقشه کشی ساختمان با رایانه توسط نرم افزار Auto CAD و آشنایی با قوانین و مقررات و ضوابط شهرداری
 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com