مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش سیستم و بهره وری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد / معدل 18.5

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com