مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه عمران توسعه / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  شرکت صنعتی پلیمر بوشهر (پنبه ریز)
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش همدان

  توضیحات: زدن رکرد فروش در ماه

دانش تخصصی

 • فیبر نوری
  20% Complete
  عنوان مدرک: Fiber Optic(bicsi
دانش تخصصی
 • فیبر نوری
  20% Complete
  عنوان مدرک: Fiber Optic(bicsi
https://.com