مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسي فناوري اطلاعات
    گرایش فناوري اطلاعات /دانشگاه علوم و تحقيقات فارس
https://.com