مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندس تکنولوژی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه موسسه غیرانتفاعی هدف ساری / معدل 13.49

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت آسانسور پویا صنعت باسمه
  نصب وتعمیر و نگهداری اسانسور
 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۰
  سامان رایانه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ تکنسین رایانه
 • تیر ۱۳۸۶ تا اردیبهشت ۱۳۸۸
  پایا کامپیوتر
  مسئول دفتر/ مسئول فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com