مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  /دانشگاه پیام نور شهریار

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  اشتری
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر امور توسعه سرمایه گذاری و بازار

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com