مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسي صنايع
  گرایش مهندسي صنايع /دانشگاه پيام نور اراك

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک: فني حرفه اي
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه توسعه تهران
 • Microsoft Power Point
  40% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فني حرفه اي
 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فني تهران
 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک: Asys academy international
 • COMFAR
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه توسعه تهران
 • Minitab
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه توسعه تهران

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com