مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش ندارد /دانشگاه پیام نور گرگان / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • داشتن مدرک icdl و کار با کامپیوتر و اینترنت اکسل ورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • داشتن مدرک icdl و کار با کامپیوتر و اینترنت اکسل ورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com