مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1388
    کارشناسی لیسانس عمران عمران
    گرایش عمران عمران /دانشگاه بناب / معدل 14

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۵
    اثر افرینان فرم
    مهندسی عمران/ معماری/ مهندس مجری ساختمان
https://.com