مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  دیپلم علوم و معارف اسلامی

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  آموزش و پرورش
  منابع انسانی و آموزش/ تدریس مکالمه عربی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس مکالمه عربی (یک سال تحصیلی)

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • اردوی جهادی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نویسندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • گرافیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نویسندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com