مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالیاتی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14
 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالیاتی /دانشگاه جامع علمی کاربردی / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: رایانه مالی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک: رایانه مالی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: رایانه مالی
https://.com