مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش آموزش /دانشگاه ارشاد دماوند / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  داروخانه
  پراتیک و تکنسین داروخانه

  توضیحات: کسب گواهی نامه ی تکنسین داروخانه و پشت سر گداشتن دوره ی عملیه شش ماهه
  به مدت 4 سال در سه داروخانه ی مختلف مشغول به کار بودم که دو داروخانه شبانه روزی بوده

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • در حوضه ی هنری موسیقی و زبان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی آموزش زبان انگلیسی و دارنده ی مدرک ttc

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مدیریت داروخانه
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی آموزش زبان انگلیسی و دارنده ی مدرک ttc
https://.com