مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش بهره برداری از منابع نفت و گاز /دانشگاه گرمسار / معدل 17.92

دانش تخصصی

 • مهندسی نفت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی نفت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com