مختصری از من

نید. روحیه کار گروهی، انتقادپذیری، حفظ آرامش و سلامت محیط کار، انظباط کاری، رفتار مناسب با همکاران و مسئولیت پذیری

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  دیپلم حسابداری
  گرایش مالی / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • انبار و انبار داری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ورانگر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • انبار و انبار داری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com