مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 14.63
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین / معدل 13.36

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۳ تا هم اکنون
  شرکت دریاپالاانرژی
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس ارشد شبکه و سخت افزار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Administering Windows Server
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCITP
 • application virtualization
  60% Complete
  عنوان مدرک: VCP 5.5
 • CCNP
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNP R&S
 • Microsoft Exchange Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  20% Complete
  عنوان مدرک: LPIC1
 • Network Load Balancing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Firewall
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCITP
 • A+ Hardware
  100% Complete
  عنوان مدرک: A+
 • VMware ESX
  100% Complete
  عنوان مدرک: VCP5.5
 • Setup Monitoring Services
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Troubleshooting
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات (IT Project management)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • BICSI002-2014
  60% Complete
  عنوان مدرک: Data Center Conference

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS Academic 6.0
دانش تخصصی
 • Administering Windows Server
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCITP
 • application virtualization
  60% Complete
  عنوان مدرک: VCP 5.5
 • CCNP
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNP R&S
 • Microsoft Exchange Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  20% Complete
  عنوان مدرک: LPIC1
 • Network Load Balancing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Firewall
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCITP
 • A+ Hardware
  100% Complete
  عنوان مدرک: A+
 • VMware ESX
  100% Complete
  عنوان مدرک: VCP5.5
 • Setup Monitoring Services
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Troubleshooting
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات (IT Project management)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • BICSI002-2014
  60% Complete
  عنوان مدرک: Data Center Conference
https://.com