مختصری از من

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  دادگستری
  حقوق/ دادیاری

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت تعارض

دانش تخصصی

 • فقه و حقوق
  20% Complete
  عنوان مدرک: دکتری مبانی فقه و حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق
  20% Complete
  عنوان مدرک: دکتری مبانی فقه و حقوق اسلامی

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
دانش تخصصی
 • فقه و حقوق
  20% Complete
  عنوان مدرک: دکتری مبانی فقه و حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق
  20% Complete
  عنوان مدرک: دکتری مبانی فقه و حقوق اسلامی
https://.com