مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد تغذیه علوم دام
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان
 • 1382 تا 1385
  دیپلم تجربی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دوره آموزشی مهارتی پرورش گاو شیری
 • 1395
  آموزش مهارتی پرورش گاو شیری
 • 1395
  دوره آموزش مهارتی پرورش زنبور عسل
 • 1395
  دوره آموزشی پرورش ماهیان سردابی
 • 1394
  کارگاه آموزشی مکانیزاسیون با محوریت استفاده از دستگاه ازن ژنراتور مبنی بر کاهش بار میکروبی و استفاده مجدد از اب
 • 1392
  دوره آموزش عالی ازاد پیشگیری از لنگش در گاو شیری_مراقبت از سم
 • 1391
  کلاس آموزشی پرورش مرغ گوشتی و تخم گذار
 • 1391
  کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت واحدهای پرورش گاو شیری
 • 1391
  کارگاه آموزشی با عنوان جیره نویسی طیور
 • 1391
  چچچچچچچچچچ کلاس اموزشی جیره نویسی با رایانه و اموزش نرم افزارهای cpm,cncps,cow,amino,wuffda
 • 1391
  کارگاه آموزشی جیره نویسی نشخوار کنندگان به همراه کار با نرم افزارهای مربوطه
 • 1391
  دوره آموزشی پرورش گاو شیری
 • 1391
  دوره آموزشی جیره نویسی طیور
 • 1391
  دوره آموزشی و توری و عملی تلقیح مصنوعی

نقاط قوت رفتاری

 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com