مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد هوافضا
    گرایش سازه های هوایی /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 16
  • 1390 تا 1394
    کارشناسی هوافضا
    گرایش هوافضا /دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک) / معدل 16
https://.com