مختصری از من

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت پویا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ تست - پشتیبان فنی - پایگاه داده

  توضیحات: در مدت حضور در شرکت پویا،ضمن آشنایی با کسب و کار امور مالی بانک از جمله سامانه تراز تجمیعی ، حسابداری اموال ، صورت های مالی ، دفترداری و ... و حضور در پروژه های بانک ملت و رفاه ، مسئولیت نگه داری اطلاعات و بررسی صحت آن و رفع اشکالات موجود و نیز استقرار اطلاعات در پایگاه داده (برپاسازی و ... )و نیز تهیه پرس و جوها و رویه های مختلف مورد نظر بانک ، خلاصه فعالیت های من در شرکت مذکور بوده است .

 • مرداد ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۰
  دبیرستان حافظیه
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول آموزش - دبیر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  دوره pl sql program units در آموزشگاه عصر دانش افزار
 • 1390
  دوره sql server در آموزشگاه فراتر از دانش

پروژه ها

 • 1394
  سامانه تراز بانک رفاه
  تحلیل گر - مسئول استرار دیتای برپاسازی - تهیه گزارشات

  توضیحات: با توجه به شناخت و تسلط بر کسب و کار سانمانه تراز تجمیعی در بانک ملت ، بعنوان مشاور و کمک کننده در امر تحلیل از ابتدای شروع این سیستم مشغول به کار شدم .
  کانورت اطلاعات استقرار و تهیه برخی گزارشات سیستم نیز از جمله وظایف اینجانب بوده است .

 • 1391
  سامانه یکپارچه امور مالی بانک ملت
  تست - پشتیبان فنی - پایگاه داده

  توضیحات: در پروؤه مذکور در ابتدا بعنوان تیم تست همکاری نمودم
  سپس با آشنا شدن با کسب و کار سیستم ، نگه داری دیتا ، بروزرسانی آن و رفع اشکالات دیتا و نیز تهیه پرس و جو های خاص مورد نیاز کاربر و تهیه برخی گزارشات سیستم بر عهده من بود .
  نگه داری و اعمال تغییرات و بروزرسانی های پایگاه داده data warehouse سیستم مذکور نیز از سال 94 با من بوده است .

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • pl sql programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • data warehouse
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • plsql developer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • jira
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • pl sql programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • data warehouse
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com