مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • انعطاف پذیری
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • رهبری
https://.com