مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مهندسی ورزش
  /دانشگاه علوم و تحقیقات

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • عکاسی دیجیتال
  20% Complete
  عنوان مدرک: psv مالزی _ Euro veritas انگلستان

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی دیجیتال
  20% Complete
  عنوان مدرک: psv مالزی _ Euro veritas انگلستان
https://.com