مختصری از من

آشنا به شیوه های بازاریابی و فروش.
آگاه به شیوه های مورد نیاز در جهت مشتری مداری.
تضمین رضایت مشتری و قانع کردن او.
برخورد مناسب با مشتری و جذب او.
ارائه ایده های مختلف و خلاق.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی نمایش
  گرایش کارگردانی /دانشگاه سوره

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  سرمیز
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازاریابی،فروش و توسعه بازار
 • تیر ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  شهرکتاب
  بازاریابی و فروش/ کارشناس خرید و فروش

افتخارات

 • 1395
  افزایش چندین برابری میزان فروش و میزان خرید فروشگاه شهرکتاب در ۲سال اخیر با مشتری مداری و ارائه راهکارهای مناسب برای فروش بیشتر و سفارش منطقی و مورد نیاز

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند و شاغل در رشته تاتر و کلیه زمینه های هنری
 • ایده پردازی
 • بازاریابی و مشتری مداری و حفظ و افزایش مشتریان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com