مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1384
  کارشناسی منابع طبیعی
  گرایش شیلات /دانشگاه آزاد بندرعباس / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت مواد غذایی خلیج فارس ( سردخانه بازرگان )
  صنایع غذایی/ کارشناس تولید
 • فروردین ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳
  پرورش ماهیان گرمابی
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیریت
 • آبان ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۱
  شرکت تولیدات مواد غذایی خلیج فارس
  صنایع غذایی/ کارشناس تولید

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com