مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی کاردانی برق صنعتی کارشناسی برق و قدرت
  گرایش قدرت /دانشگاه دانشگاه فنی و مهندسی مشهد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدرک فنی کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار متلب
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدرک فنی کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
https://.com