مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش باغبانی /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۴
  دفتر معماری
  مسئول دفتر/ منشی و مسئول دفتر

  توضیحات: اینجانب کلیه امور مربوط به هماهنگی های میان کارفرماها و مدیریت و پرسنل ، امور مربوط به تایپ و پرینت و فکس ، امور حسابداری و دریافت و پرداخت چک ها ، امور مربوط ورود و خروج پرسنل ، تنظیم و ثبت قرارداد ها و کلیه لیست های موجود از جمله لیستهای حقوقی پرسنل ، امور مربوط به تنخواه گردانی ، پاسخگویی به کلیه تلفن ها را عهده دار بودم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مقدماتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: ایز ایران

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مقدماتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
https://.com