مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1386
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع پالایش /دانشگاه گچساران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت پترو صنعت جنوب-شرکت بهره برداری و مدیریت پتروپارس-شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
  مسئول دفتر/ دفتر کنترل و صدور مجوز کار پالایشگاه دوم پارس چنوبی

  توضیحات: از تاریخ 89/02/22 تا 90/03/20 مسئول دفتر کنترل و صدور مجوز کار شرکت پترو صنعت جنوب
  از تاریخ 90/03/90 تا 92/03/31 مسئول دفتر کنترل و صدور مجوز کار شرکت بهره برداری و مدیریت پتروپارس
  از تاریخ 92/04/01 تاکنون نیروی قرارداد مستقیم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ایمنی در برق به ویژه خدمات ایمنی برق _ خطرات مواد شیمیایی و اقدامات ایمنی در مورد آنها _ استانداردهای ایمنی و آتش نشانی- ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک-آشنایی با حریق-استفاده از دستگاه تنفسی-tool box-ایمنی مقدماتی-آشنایی با وسایل حفاظت فرددی-آشتایی با گاز H2S
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • certification record
  100% Complete
  عنوان مدرک: HSE courses in training cnter of POMC company

ابزار و نرم افزار

 • تسلط بر نرم افزارهای Microsoft Office Access و Excel و Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ایمنی در برق به ویژه خدمات ایمنی برق _ خطرات مواد شیمیایی و اقدامات ایمنی در مورد آنها _ استانداردهای ایمنی و آتش نشانی- ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک-آشنایی با حریق-استفاده از دستگاه تنفسی-tool box-ایمنی مقدماتی-آشنایی با وسایل حفاظت فرددی-آشتایی با گاز H2S
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • certification record
  100% Complete
  عنوان مدرک: HSE courses in training cnter of POMC company
https://.com