مختصری از من

من علی خرّم هستم و افتخار دارم تا به طور مختصر خودم را معرفی کنم.
پس از سالها فعالیت در حوزه روزنامه نگاری،روابط عمومی،تبلیغات و مدیریت رسانه بسیار مایل هستم تا با توجه به تجربیات مناسب بتوانم در سازمان فعال شما و همراه با تیم پیشرو،همگام با اهداف و استراتژی های شما، نقش مؤثری داشته باشم.
روابط عمومی و مسئول آن در هر سازمان بسیار حایز اهمیت است چرا که نشان دهنده ارزش های سازمانی و برون سازمانی است.روابط عمومی نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف تجاری سازمان،جلب نظر مشتریان و توسعه ارتباطات دارد.

سوابق تحصیلی

 • 1366 تا 1372
  کارشناسی علوم اجتماعی
  گرایش ارتباطات /دانشگاه آزاد-تهران مرکز / معدل 12

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ رییس
 • آذر ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  پرشین ایتال کیش
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیر روابط عمومی
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۳
  طبیعت زنده(سینره)
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیر مسئول

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • روزنامه نگاری و روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت تبلیغات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • خبرنویسی مدرن و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روزنامه نگاری و روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت رسانه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روزنامه نگاری و روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس
https://.com