مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش بیوتکنولوژی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس / معدل 16.6

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۶ تا دی ۱۳۹۶
  دپارتمان بيماران بين الملل بیمارستان مصطفی خمینی
  مسئول دفتر/ كارشناس دپارتمان
 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه زبان سفیر گفتمان
  مدرس زبان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس زبان انگلیسی در موسسه زبان سفیر گفتمان
 • 1386
  شرکت در المپیاد زبان انگلیسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تدریس در زمینه های زبان انگلیسی، شیمی، فیزیک

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: رسمی فنی و حرفه ای
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سطح Advanced
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TTC (سفیر گفتمان)
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: OJT - Make it Real - Freer Practice in Action

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: رسمی فنی و حرفه ای
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: رسمی فنی و حرفه ای
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: رسمی فنی و حرفه ای
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک: رسمی فنی و حرفه ای
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: رسمی فنی و حرفه ای
 • HYSYS
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزش در دانشگاه
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزش در دانشگاه

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سطح Advanced
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: رسمی فنی و حرفه ای
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سطح Advanced
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TTC (سفیر گفتمان)
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: OJT - Make it Real - Freer Practice in Action
https://.com