مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1386
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شهید شمسی پور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 5 سال تدریس به همراه مشاور تحصیلی راهنمایی و دبیرستان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • مشاوره و طراحی و اجرا کمپین تبلیغاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • راهنمای تحصیلی و آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • مشاوره و طراحی و اجرا کمپین تبلیغاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • راهنمای تحصیلی و آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com