مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد زبان
  گرایش مترجمي /دانشگاه آزاد تهران شمال
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش جزا و جرم شناسي /دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 • 1383 تا 1388
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  نمايشگاه ماشين
  كارگزار وارد كننده ماشين از دبي به تهران
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  سازمان ملل
  حقوق/ محقق و مترجم در زمينه تأثير جنگ بر زنان و كودكان در افغانستان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icc از وزارت علوم تحقيقات فناوري
https://.com