مختصری از من

به مدت چهار سال مدیریت رستوران در اصفهان به عهده بنده بوده است

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1391
    کارشناسی مهندسی صنایع
    گرایش تولید صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com