مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم‌افزار /دانشگاه دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم‌افزار /دانشگاه دانشگاه صنعتی سیرجان
 • 1389 تا 1391
  مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم‌افزار /دانشگاه موسسه آموزش عالی مهر اراک
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه مهر اراک / معدل 18.85

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JAVA Core
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML/HTML5
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java EE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JAVA Core
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML/HTML5
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java EE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com