مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1371 تا 1395
    دیپلم برق
https://.com