مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات
  گرایش سیستم /دانشگاه سیستان و بلوچستان / معدل 18.8
 • 1383 تا 1388
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه سیستان و بلوچستان / معدل 14.07

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • 1392
  تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com