مختصری از من

من مهدی سبب ساز هستم کارشناس IT برنامه نویس وب هستم و مدارک من از سازمان مدیریت صنعتی فارس و زیر نظر اساتید خبره استان فارس تمام دوره های وب را گذزانده ام

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی IT
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علمی کاربری / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  رمزینه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس

  توضیحات: تخصص
  مدیریت صنعتی
  1394 Programming in c#

  مدیریت صنعتی
  1394 Programming in JavaScript

  مدیریت صنعتی
  1394 Programming in Css3

  مدیریت صنعتی
  1394 Developing Asp.Net MVC 4,5 Web Applications

  مدیریت صنعتی
  1393 برنامه نویسی موبایل ios با تکنولوژی
  Phone Gap

  به صورت خود اموز 1394 بهینه سازی موتورهای جستحو
  Search Engine Optimization
  (SEO)

  مدیریت صنعتی
  1394 Developing Microsoft SQL Server 2012 ,2014 DataBases

  مدیریت صنعتی
  1394 برنامه نویسی موبایل Android ios,WinPhone با تکنولوژی
  Appache Cordova

  به صورت خود اموز 1394 بهینه سازی موتورهای جستحو
  Search Engine Optimization
  (SEO)

  مدیریت صنعتی
  1394 Developing Windows Azure and Web Services

  مدیریت صنعتی
  1394 دوره جامع برنامه نویسی حرفه ای تحت

  به صورت خود اموز 1394 آشنایی با Angular js

  به صورت خود اموز 1394 تسلط بر تکنولوی
  expressions ambdaL

  به صورت خود اموز 1394 yQuer ratedInteg LanguageLINQ
  مدیریت صنعتی
  1394 Programming in Html5

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  رمزینه
  برنامه نویس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  ساخت پروژهای مختلف

پروژه ها

 • 1390
  این تمام کارهای هستش که با تیم برنامه نویسمان انجان داده ام
  برنامه نویس

  توضیحات: 1=> http://kishspanta.com/fa/
  2=> http://partiean.com/
  3=> http://tools.sarviran.com/
  4=> http://www.kdc-group.co.uk/
  5=> http://www.visitorparking.co.uk/Index.aspx
  6=> http://www.fabriah.com/index.aspx
  7=> http://antonandirene.com/

افتخارات

 • 1393
  تخصص
  --------------------------------------------------------
  مدیریت صنعتی 1394 Programming in c#
  --------------------------------------------------------
  مدیریت صنعتی 1394 Programming in JavaScript
  -------------------------------------------------------

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • من مربی بلیاردم بودام -و دروازبان تیم استان فارس هم بوده ام.

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مدیریت صنعتی شیراز
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Mvc
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیر پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت صنعتی شیراز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com