مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسی آب
    گرایش سازه های آبی /دانشگاه آزاد اسلامی شیراز / معدل 18.5
  • 1384 تا 1388
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان / معدل 14.5
https://.com