مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامي شهر قدس / معدل 18.16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  شركت پخش داروي فردوس
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نويس

  توضیحات: برنامه نويسي و پشيتيباني در پر‍وژه تحت وب سيستم مديريت فروش ، انبارداري و حسابداري شركت مذكور كه تكنولوژي‌هاي مورد استفاده در اين پروژه WebApi، َAngular js , EntityFrameWork ميباشد.

پروژه ها

 • 1394
  سيستم جامع مديريت فروش، انبارداري و حسابداري شركت پخش دارو
  برنامه نويس
 • 1393
  وبسايت مسابقه ملي عكاسي نگاه سرخ
 • 1393
  وبسايت شركت ستاره عرش آريا
 • 1392
  سامانه مديريت تورهاي گردشگري

دانش تخصصی

 • زبان برنامه نويسي ‍C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery/HTML/CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server Design & Develope
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • LINQ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADO.NET
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AngularJS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنايي با Web API
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان برنامه نويسي ‍C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery/HTML/CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server Design & Develope
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • LINQ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADO.NET
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AngularJS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنايي با Web API
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com