مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی فناوری اطلاعات
    گرایش شبکه /دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تهران
https://.com