مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد / معدل 15.4
 • 1378 تا 1382
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه ارومیه / معدل 15.13

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  سازمان حسابرسی
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابرسی

  توضیحات: سوابق حسابرسی صورتهاي مالي و گزارش نكات ضعف كنترلهاي داخلي و حسابرسي مالياتي در شرکتهای:
  هواپیمایی ملی ایران(هما)-شرکت فرودگاههای کشور-شرکت بورسی سرمایه گذاری گذاری آتیه دماوند)واتی)-شرکت بورسی سرمایه گذاری گذاری گروه توسعه ملی(وبانک)-شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید- شرکت پیمانکاری کران دریا- شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران- گروه تولیدی سیمرغ-شرکت تولیدی ماهی کارون- گروه هتلهای هما - شرکت مادر تخصصی مجری ساختمانهای دولتی – سازمان انرژی های نو ایران- شرکت آب منطقه ای لرستان – شرکت آب کیش-شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 • حسابرسی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک: عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: عضو انجمن حسابداران خبره ایران

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی آموزشی
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 • حسابرسی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک: عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: عضو انجمن حسابداران خبره ایران
https://.com