مختصری از من

علاقه شدید به کار تیمی دارم و برای پیشبرد اهداف سازمان یا شرکت بسیار کوشا هستم و همچنین توجه زیادی به بروز کردن اطلاعات می باشم .

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه غیر انتفاعی دارالفنون / معدل 15.6
 • 1388 تا 1391
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه دانشکده دولتی شهید بابایی قزوین / معدل 13

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  دوره کارآموزی در دوره کارشناسی را در مخابرات استان قزوین طی 360 ساعت گذرانده ام.
 • 1390
  دوره کارآموزی در دوره کاردانی را در نیروگاه برق شهید رجایی قزوین طی 240 ساعت گذرانده ام.
 • در دوره خدمت به مدت 3 ماه با دستگاهها و وسایل دندانپزشکی و پزشکی کار کردم.

پروژه ها

 • 1396
  Metal Detector Model PI

  توضیحات: With microcontroller AVR

 • 1395
  ic meter(سلف سنج با میکرو)
 • 1394
  منبع تغذیه سوئیچینگ
 • 1393
  فلزیاب (مونتاژ)

  توضیحات: پروژه دانشگاه در دوره کارشناسی

 • 1390
  ضربان سنج

  توضیحات: پروژه دانشگاه در دوره کاردانی

 • Amplifier 2000 watt

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • گواهینامه رانندگی ب2
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • CodeVisionAVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • گواهینامه رانندگی ب2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com