مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی معماری
    گرایش معماری /دانشگاه شهرقدس

ابزار و نرم افزار

  • اتوکد.آفیس.اسکیچاپ.رویت.تریدی.فوتوشاپ
    20% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com