مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش مدیریت هتلداری /دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  آوای جلب سیاحان کیش
  مسئول دفتر/ مسوول دفتر و مسوول آموزش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com